Индуктивен автомобил-2201 L2


Compare
Користете обичен боички или маркер во темна боја за да нацртате линија на бело парче хартија.
Вклучете го копчето на автомобилот.
Поставете го автомобилот на врвот на нацртаната линија.
Автомобилот ќе вози на линија автоматски.
Ако линијата е завршена, возилото ќе продолжи во насока следена од претходната линија.
Ако линијата е премногу тенка, возилото може да залута надвор од линијата – погрижете се да ја повлечете линијата подебела.
Ако ја поставите машината на друго место, таа ќе работи само во круг додека не најде линија.
Со оптички сензор кој ја чита црната линија нацртана на бело парче хартија.
Вашето дете може да направи свој патоказ.
 

499ден 749ден