3-1 ДЕТСКА ФЛУОРОЦЕНТНА ТАБЛА НА ПОСТОЉЕ-2009 У13


Compare

3-1 ДЕТСКА ТАБЛА  НА  ПОСТОЉЕ

модел 2009 У13

детска светлечка табла за учење

3-1-функција:

-табла на постоље

-само табла (се одвојува од постољето)

-само маса

-флуороцентна табла

*служи за креативност и имагинација за  препознавање на предмети

*координација на рацете и очите

*препознавање на форми и бои

 

 

 

 

1,875ден